logo Timmer-Pneumatik GmbH          distributors wanted     order catalogues


ISO-cilindro con barra de tracción


denominación ZHO-DZ1160/25
descripción ISO cilindro con barra de tracción
código de correspondencia ZHO-DZ1160/25
catálogo Industriepneumatik
página kA
denominación ZHO-DZ1160/50
descripción CILINDRO
Ø 160 mm/ Hub 50mm
código de correspondencia ZHO-DZ1160/50
catálogo Industriepneumatik
página kA
denominación ZHO-DZ1160/80
descripción CILINDRO
código de correspondencia ZHO-DZ1160/80
catálogo Industriepneumatik
página kA
denominación ZHO-DZ1160/100
descripción CILINDRO
código de correspondencia ZHO-DZ1160/100
catálogo Industriepneumatik
página kA
denominación ZHO-DZ1160/125
descripción CILINDRO
código de correspondencia ZHO-DZ1160/125
catálogo Industriepneumatik
página kA
denominación ZHO-DZ1160/160
descripción ISO cilindro con barra de tracción
código de correspondencia ZHO-DZ1160/160
catálogo Industriepneumatik
página kA
denominación ZHO-DZ1160/200
descripción ISO cilindro con barra de tracción
código de correspondencia ZHO-DZ1160/200
catálogo Industriepneumatik
página kA
denominación ZHO-DZ1160/250
descripción ISO cilindro con barra de tracción
código de correspondencia ZHO-DZ1160/250
catálogo Industriepneumatik
página kA
denominación ZHO-DZ1160/320
descripción ISO cilindro con barra de tracción
código de correspondencia ZHO-DZ1160/320
catálogo Industriepneumatik
página kA

ISO-cilindro con barra de tracciónHome - 2007 Timmer-Pneumatik GmbH - Impressum/Imprint/Imprenta