logo Timmer-Pneumatik GmbH          distributors wanted     order catalogues


ISO-cilindro con barra de tracción


denominación ZHO-DZ1250/25
descripción ISO cilindro con barra de tracción
código de correspondencia ZHO-DZ1250/25
catálogo Industriepneumatik
página kA
denominación ZHO-DZ1250/50
descripción ISO cilindro con barra de tracción
código de correspondencia ZHO-DZ1250/50
catálogo Industriepneumatik
página kA
denominación ZHO-DZ1250/75
descripción ISO cilindro con barra de tracción
Ø250mm
Hub=75mm
código de correspondencia ZHO-DZ1250/75
catálogo Industriepneumatik
página kA
denominación ZHO-DZ1250/80
descripción ISO cilindro con barra de tracción
código de correspondencia ZHO-DZ1250/80
catálogo Industriepneumatik
página kA
denominación ZHO-DZ1250/100
descripción ISO cilindro con barra de tracción
código de correspondencia ZHO-DZ1250/100
catálogo Industriepneumatik
página kA
denominación ZHO-DZ1250/125
descripción ISO cilindro con barra de tracción
código de correspondencia ZHO-DZ1250/125
catálogo Industriepneumatik
página kA
denominación ZHO-DZ1250/160
descripción ISO cilindro con barra de tracción
código de correspondencia ZHO-DZ1250/160
catálogo Industriepneumatik
página kA
denominación ZHO-DZ1250/200
descripción ISO cilindro con barra de tracción
código de correspondencia ZHO-DZ1250/200
catálogo Industriepneumatik
página kA
denominación ZHO-DZ1250/250
descripción ISO cilindro con barra de tracción
código de correspondencia ZHO-DZ1250/250
catálogo Industriepneumatik
página kA
denominación ZHO-DZ1250/320
descripción ISO cilindro con barra de tracción
código de correspondencia ZHO-DZ1250/320
catálogo Industriepneumatik
página kA

ISO-cilindro con barra de tracciónHome - 2007 Timmer-Pneumatik GmbH - Impressum/Imprint/Imprenta