logo Timmer-Pneumatik GmbH          distributors wanted     order catalogues


electroválvulas


denominación V-GST-A101-24V=LED-Varistor
descripción caja enchufe del aparato con LED para bobina magnética
C3 u. C4, DIN 43650 A 27 mm
(bobina ancha)
código de correspondencia V-GST-A101-24V=LED-Varistor
catálogo Timmer 2001
página kA

electroválvulasHome - 2007 Timmer-Pneumatik GmbH - Impressum/Imprint/Imprenta